web@acme.com.tr +90 (850) 640-0777

ACME HOLDİNG,


Üretilen her ürün ile değer yaratmak, beklentilere kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliktir.

Daima "en iyi" olmak vazgeçilmez hedeftir.

Gücünü ilk olarak enformasyona ve insan kaynağına yaptığımız yatırımdan alıyor.

Acme Holding şirketleri, kurumsal vatandaş bilinci ile tüm faaliyet ve görevlerini açıklık,şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi ve anlayışı ile yürütüyor.

İştirakleri ile dünya starndartlarına ulaşmayı hedefliyor.

En iyi personel ve insan gücünü bünyesinde barındırıyor.

Çalışanlarının verimliliğini artırarak gelişmelerine katkı sağlamak için en iyi çalışma ortmını sağlıyor.